Geschiedenis

Op 1 mei 1945 werd de Boerinnenbond heropgericht. De bond had eind 1945 223 leden en er werd regelmatig met het bestuur van de Boerenbond vergaderd. In 1965 werd de R.K. Boerinnenbond omgedoopt in KVO, de Katholieke Vrouwenorganisatie. De doelstelling bleef ongewijzigd : vorming en belangenbehartiging van de agrarische vrouw. Daarnaast ook veel aandacht voor ontspanning en creativiteit. Voortaan konden ook niet-boerinnen lid worden van de KVO. In 1995 telde de KVO 230 leden. In de loop der jaren, inmiddels bijna 50 jaar, is onze organisatie veranderd. Wij zijn niet langer een organisatie van agrarische vrouwen, hoewel die natuurlijk nog steeds van harte welkom zijn.

Eind 2014 is de gehele KVO opgeheven. Wij hebben ervoor gekozen om zelfstandig verder te gaan en wel als Vrouwen contact Boxtel. Vrouwen contact Boxtel wil een organisatie zijn voor alle vrouwen van Boxtel. Ook vrouwen van omliggende gemeenten zijn, als ze dat willen, van harte welkom.